Omgaan met je omgeving
De Signalen
Het Voortraject
De Begeleiding
 
Jongeren
Kinderen en jongeren met een indicatie
Reacties
Over ons
Bedrijfsgegevens
Telefonische bereikbaarheid
Nieuws
Algemene voorwaarden
Links
Margreth van de Sluis
Telefoon 06 53165151

E-mail infoATconformo.nl
 

 

Over ons
Margreth van de Sluis is eigenaar van Conformo. Naast het bedrijfskundige aspect houdt zij zich actief bezig met de trainingen. Zij is de contactpersoon voor ouders, leerkrachten en deskundigen. Zij observeert bij de trainingen en heeft individuele contacten met kinderen en jongeren. Regelmatig heeft zij overleg met haar netwerk. Margreth heeft als basis PABO en daarnaast een akte voor Speciaal Onderwijs.
Zij heeft ruim vijfentwintig jaar ervaring in het onderwijs; leerkracht speciaal onderwijs en ambulant begeleider (begeleiden van leerlingen, leerkrachten en ouders). Zij werkte met leerlingen van 4 - 20 jaar. Naast haar werk heeft zij diverse beroepsrelevante opleidingen gevolgd.

Margreth

Margreth is Conformo gestart omdat zij van mening is dat je een kind in zijn totaal moet zien om een goede training te kunnen geven. Goede samenwerking met ouders en school is hiervoor nodig. Veelal wordt er onbewust negatief gesproken over schoolprestaties, gedrag en over andere zaken die niet goed gaan.
In deze trainingen wil ze kind en jongere een positief gevoel over zichzelf geven; door positieve eigenschappen vast te stellen krijgen kind en jongere positieve energie.

Trainers
Isabelle Wilschut-Leloup is verbonden aan Conformo als trainer en heeft een eigen praktijk voor studiekeuzebegeleiding in Soest. Zij is Psycholoog, Arbeid en Organisatie. In 2000 heeft zij een carriereswitch gemaakt van zakelijke dienstverlening naar psychologisch advies. Zij heeft gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam en heeft zich in de afgelopen jaren verder ontwikkeld in de begeleiding van kinderen en jongeren. 

Nicole Hamstra-Lankester is verbonden als trainer aan Conformo. Zij is psycholoog NIP en als dusdanig verbonden aan particuliere onderwijsinstelling Maupertuus. Daarnaast houdt zij zich actief bezig met individuele psychologische begeleiding, psychologische onderzoeken, sociale vaardigheidstrainingen en faalangsttraining.
Nicole is tevens registermediator NMI waarbij zij is gespecialiseerd in bemiddelingen in onderwijssituaties.
Meer informatie is te lezen op www.kenngroep.nl.

Marian van Zandvoort is Kunstzinnig Therapeut, heeft een eigen praktijk in Soest en is als kunstzinnig therapeut/trainer verbonden aan Conformo. Waar praten soms moeilijk is kan beeldend werk een mogelijkheid zijn iets wezenlijks van zichzelf te laten zien. Naast individuele kunstzinnige therapie geeft Marian ook thematische teken/schilder cursussen en creatieve bedrijfstraining aan groepen.

Aleid Bouten is trainer en adviseur in onderwijs, welzijn en sport op het gebied van communicatie, empowerment, omgaan met grensoverschrijdend gedrag en zelfverdediging. Zij is eigenaar van Trainingsbureau Bouten waarin zij werkt met een unieke methode die deskundigheid als jeugdhulpverlener combineert met aspecten uit de vechtkunst. Als expert in de Indonesische vechtkunst Poekoelan Tjimindie Tulen zet zij kinderen en volwassenen letterlijk in beweging zodat zij hun kwaliteiten en kracht ontdekken, zich bewust worden van grenzen en meer vaardigheden ontwikkelen om zich zelf te beschermen en te ontplooien. Zij doet dit vanuit een veilige en open sfeer met aandacht voor lichaamsbewustwording, lichaamstaal, zelfbeheersing, kalmte en focus.

Inge van Kampen- Laninga is als trainer verbonden aan Conformo en haar passie is dat iedereen tot zijn/haar recht kan komen. En zijn/haar leven kan leven zoals het bedoeld is. Als het kan wil zij daarbij behulpzaam zijn.

Zij is begonnen als onderwijzeres en wilde graag (veel) meer weten over het opvoeden van kinderen en heeft toen klinische pedagogiek gekozen als universitaire studie. Zij is afgestudeerd bij Prof. R. Lubbers (opvolger van Prof. Langeveld) in 1978 en daarna doorgegaan in de richting van de psychotherapie (beeldcommunicatie). Hiernaast heeft zij zich gespecialiseerd in autisme.
Inge is GZ psycholoog, lid van het NVO en BIG geregistreerd
Haar ervaring is divers: schoolbegeleidingsdiensten, speciaal onderwijs, psychotherapeutische en psychosociale hulpverlening in vele vormen, moeder en oma.

Addy Vonk is als weerbaarheidstrainer verbonden aan Conformo.
Hij is afgestudeerd aan de Hogeschool van Utrecht, met de specialisatie kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 14 jaar.

In de weerbaarheidstrainingen werkt Addy met kinderen aan hun houding, aan het leren om voor zichzelf op te komen, het herkennen van grenzen bij zichzelf en bij anderen, aan zelfvertrouwen, zelfbeheersing en zelfreflectie. Belangrijke thema’s die hierin aan bod komen zijn lichaamshouding,  gevoelens, groepsdruk, geldzaken, pesten en (kinder)mishandeling. Er worden fysieke technieken behandeld zoals een handbevrijding, polsbevrijding, middelbevrijding en een wering. Belangrijk is een eigen weg te vinden die met anderen verbindt en richting geeft.Dit hangt nauw samen met het bewust worden van eigen kwaliteiten en wensen.Adviseurs
drs. Liëtta Beyer - van Es
Orthopedagoog-Generalist NVO, Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP, GZ- Psycholoog BIG.

Werkervaring: Voordat ze in oktober 2001 startte met KAPPA te Amersfoort was zij 12 jaar werkzaam als zelfstandig gevestigd orthopedagoog, eveneens in Amersfoort. Daarvoor heeft zij een aantal jaren gewerkt binnen de Schoolbegeleidingsdienst en het RIAGG.