Omgaan met je omgeving
De Signalen
Het Voortraject
De Begeleiding
 
Jongeren
Kinderen en jongeren met een indicatie
Reacties
Over ons
Bedrijfsgegevens
Telefonische bereikbaarheid
Nieuws
Algemene voorwaarden
Links
Margreth van de Sluis
Telefoon 06 53165151

E-mail infoATconformo.nl

 

 

Conformo is een organisatie die begeleiding op maat geeft aan kinderen en jongeren in "omgaan met je omgeving".
Conformo streeft ernaar kinderen en jongeren die onzeker en sociaal kwetsbaar zijn te versterken in het omgaan met anderen.


Omgaan met je omgeving
Kinderen komen niets te kort. Ze hebben rechten, we nemen ze serieus, vragen naar hun mening en laten ze meebeslissen. Dat is zeker voor hen een zware belasting die een goede ontwikkeling van de sociale basisvaardigheden in de weg kan staan. Niet iedereen vindt het makkelijk om met anderen om te gaan.
Onzekere en sociaal kwetsbare kinderen en jongeren hebben hulp nodig bij het versterken van hun sociale vaardigheden.


Jong Volwassenen

De meest voorkomende
signalen
[terug]
Kinderen en jongeren die niet lekker in hun vel zitten geven verschillende signalen af. Niet alle signalen zijn duidelijk herkenbaar.

 • Weinig zelfvertrouwen
 • Negatief zelfbeeld
 • Niet voor zichzelf durven opkomen
 • Moeilijk vrienden maken
 • Geen nee durven zeggen
 • Gedrags- en/of leerproblemen
 • Verlegen
 • Geen positieve kijk hebben
 • Storend gedrag
 • Nooit op partijtjes of feestjes worden uitgenodigd
 • Moeite hebben een praatje te maken

  Voor het herkennen van de signalen en het bijsturen van de daar aan ten grondslag liggende sociale (on)vaardigheden wordt  door Conformo begeleiding gegeven.  Het Voortraject[terug]
  Conformo hanteert een uitgebreid voortraject om de begeleiding goed vorm te geven. Dat om zoveel mogelijk inzicht te krijgen in het kind en zijn (on)mogelijkheden en zijn/haar schoolsituatie. Het voortraject bestaat uit:
  • een vragenlijst ingevuld door ouders/kind/jongere
  • een intakegesprek naar aanleiding van ingevulde vragenlijst
  • observaties in en buiten de klas(o.a. schoolplein, kapstok, interactielessen in de groep, lessen bewegingsonderwijs e.d.)
  • gesprek met leerkracht of mentor.

  Op basis van het voortraject wordt bekeken of een kind of jongere er aan toe is om in een groep met anderen te oefenen. Het is van belang om een helder beeld van de situatie te krijgen en het kind of de jongere in zijn totaal te zien.
  Indien een kind of jongere geschikt is voor de begeleiding "omgaan met je omgeving " zal gekeken worden in welke groep hij/zij het beste past. Kinderen en jongeren krijgen binnen de training een op maat gemaakt programma.

  De Trainingen[terug]
  De begeleiding voor basisschoolleerlingen bestaat uit 12 bijeenkomsten gedurende een periode van 10 maanden. Op woensdagavond van 18.45 -20.00 uur. We werken in groepen van maximaal 12 kinderen.

  De begeleiding voor jongeren bestaat uit 10 bijeenkomsten op de woensdagavond van 20.15 - 21.15 uur. We trainen in groepen van 6 - 8 personen.

  De TrainingenDe bijeenkomsten worden gegeven door vakgericht opgeleide en ervaren begeleiders.De begeleiding bestaat uit veel praktische oefeningen en weinig theorie. Door kinderen en jongeren weerbaarder en sociaalvaardiger te maken komen ze steviger in hun omgeving, hetgeen een gunstige uitwerking heeft op gedrags- en/of leerproblemen. In de begeleidingsperiode is er contact met ouders en school. (observatie en gesprekken met leerkracht/mentor) Aan de hand van observaties en gesprekken vindt per kind individuele afstemming van het begeleidingsprogramma plaats. Conformo maakt zonodig gebruik van externe deskundigen.

  In de periode van begeleiding worden 2 ouderbijeenkomsten georganiseerd.


   

  De Huiskamer

  Zelfvertrouwen[terug]
  Zelfvertrouwen maakt je weerbaar en minder afhankelijk
  van het oordeel van anderen. Het geeft kinderen de moed om voor hun eigen mening uit te komen en initiatieven te tonen. Zelfvertrouwen bevordert je prestaties.

  Samenwerken[terug]
  Samenwerken in een groep vergroot de sociale vaardigheden en de weerbaarheid. Het geeft je meer zelfvertrouwen en een positiever zelfbeeld.

  Vriendschap[terug]
  Vriendschap bestaat niet zomaar. Het is een kwestie van
  geven en nemen. Met het ontwikkelen van sociale vaardigheden leer je om te gaan met vriendschappen.
  Vriendschap